Ngài Phó TLS Việt Nam tại Osaka Nguyễn Minh Sơn gửi lời Chúc Tết

Trưởng BTC Bà Bùi Thị Oanh Phát biểu và gửi lời Cám ơn

Trao quà nhà tài trợ

Đại diện: Bà Bùi Thị Oanh (Trưởng BTC)

Tiết mục: Ngày xuân long phụng xum vầy

Nhạc: Quang Huy

Biểu diễn: Toàn đội

Tiết mục: Chúc Tết mọi nhà.
Âm nhạc: Châu Đăng Khoa
Biểu diễn : Thanh Hoa –
Bảo Tài – Lê Mai

Tiết mục: Tết xa
Âm nhạc: Tiếng sáo – Đàn guitar
Biểu diễn : Thế Duyệt- Văn
Trung

Xuân đẹp làm sao
Âm nhạc: Thanh Sơn

Biểu diễn : bé Minh Đoan

Gánh mẹ
Âm nhạc: Quách Been

Biểu diễn : Ann
Jee

Trẩy hội xuân (Dân ca quan
họ Bắc Ninh)
Âm nhạc: Ngọc Lương

Biểu diễn : Bảo Tài –
Thanh Hoa

Trình diễn áo dài
Âm nhạc: Nhạc sôi động

Biểu diễn :các
bé lớp học Vui

Nắng có còn xuân
Âm nhạc: Đức Trí

Biểu diễn : Nguyễn Trần Thịnh

Võ thuật
Âm nhạc: Nhạc sôi động

Biểu diễn :Hoàng
Thái

Nhảy Nam Quốc Sơn Hà
Âm nhạc: Nhạc nhảy

Biểu diễn : nhóm nhảy
Osaka

Tổ Quốc gọi tên
mình
Âm nhạc: Đinh
Trung Cẩn

Biểu diễn : : Bảo
Tài cùng tốp múa

Ngày tết quê em
Âm nhạc: Từ Huy

Biểu diễn : Lộc
Thiệu- Trương Hiếu- Bùi
Thảo

Xuân về trên bản Mông
Âm nhạc: Tiếng Sáo

Biểu diễn : Thế Duyệt

Climb
Âm nhạc: Nhạc Ngoại
Biểu diễn : Đang cập nhật

Múa : Hương sắc vùng cao
Âm nhạc: Nhạc múa

Biểu diễn : nhóm múa Sao
Mai

Hát văn Cô đôi thượng
ngàn
Âm nhạc: Hát Văn

Biểu diễn : Thanh
Hoa cùng tốp múa

Xuân tha hương
Âm nhạc: Lâm Hùng

Biểu diễn : Thơ Trương

Trình Diễn áo dài Việt Nam
Âm nhạc: Nhacj sôi động

Biểu diễn : Tập thể

Như hoa mùa xuân
Âm nhạc: Châu Đăng Khoa

Biểu diễn : Thanh Hoa- Lê
Mai

Quê hương Việt Nam
Âm nhạc: CLB Guitar Kobe

Biểu diễn : Nguyễn Thi – Sáng Trần

Vì em so đẹp
Âm nhạc: Đọc Rap

Biểu diễn : Ann Jee

Múa Việt Nam gấm hoa
Âm nhạc: Minh Châu

Biểu diễn : nhóm Sao Mai

Cánh thiệp đầu xuân
Âm nhạc: Minh Kỳ

Biểu diễn : Bùi Thảo- Lộc Thiệu

Đoản xuân ca
Âm nhạc: Thanh Sơn

Biểu diễn : Lê
Mai- Thơ Trương

Đến với con người
Việt Nam tôi
Âm nhạc: Xuân Nghĩa

Biểu diễn : nhóm Sao Mai

Nhảy Hip hop
Âm nhạc: Nhac sôi động

Biểu diễn : Nhóm Osaka