GIỚI THIỆU HỘI NGƯỜI VIỆT KOBE

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hội người Việt Kobe được thành lập và phát triển qua rất nhiều năm hoạt động, tiền thân của hội là những kiều bào người Việt, đang sinh sống tại khu vực Nagata với mục đích ban đầu là gây dựng mối đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau nơi đất khách quê người. Thời gian ban đầu do lượng người Việt sinh sống và tập trung chưa được nhiều. Đặc biệt, tầng lớp các em nhỏ được sinh ra tại Nhật bản lâu ngày không được tiếp xúc và học ngôn ngữ tiếng Việt do vậy các em không thể hoặc ngại dùng ngôn ngữ tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày. Nhận ra vấn đề cấp bách đó, tiền thân của hội là các cô chú đã đứng lên kêu gọi, động viên mọi người cùng tham gia và gây dựng lên “Lớp học vui” từ những năm 2017 đến nay. Và cho đến ngày hôm nay, hội ngày càng phát triển để đáp ứng với sự gia tăng về lượng của người Việt tại thành phó Kobe nói riêng và Nhật bản nói chung.

Đến nay Chi hội người Việt Kobe hoạt động theo HỘI NGƯỜI VIỆT KANSAI

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỘI

  • Kết nối đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng người Việt
  • Tổ chức dạy học tình nguyện cho các em nhỏ người Việt, người Nhật
  • Tham gia và thực hiện các hoạt động từ thiện
  • Tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như : Lễ tết, trung thu, giáng sinh…
  • Cầu nối giao lưu văn hóa Việt Nhật….

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT KOBE KHÓA 2021-2026

BCH Hội

Ảnh đại diệnHọ và tên
Cô Bùi Thị Oanh
Chức vụ: Chủ tịch hội
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Ninh
Đơn vị công tác: Phụ trách lớp học vui

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Chị Chu Diệu Linh
Chức vụ: Phó chủ tịch hội - Phụ trách Truyền thông và Đối ngoại
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Phòng
Đơn vị công tác: GĐ Doanh nghiệp

Liên hệ:Facebook

Email: Đăng nhập
Anh Nguyễn Trần Hưng
Chức vụ: Phó chủ tịch hội - Phụ trách Hành chính
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Phòng
Đơn vị công tác: Giáo viên

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Cô Bùi Thị Hoan
Chức vụ: Thủ quỹ hội
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Ninh
Đơn vị công tác: Chủ nhiệm lớp học vui

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Anh Bùi Việt Anh
Chức vụ: Ủy viên - Phụ trách lớp học vui
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Ninh
Đơn vị công tác: NV Công ty

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Anh Đặng Quốc Vương
Chức vụ: Thư ký hội
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Dương
Đơn vị công tác: NV Công ty

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Chị Trần Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Ủy viên - Phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Nguyên
Đơn vị công tác: Sinh viên

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Anh Ngô Thế Tài
Chức vụ: Ủy viên - Phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Nguyên
Đơn vị công tác: NV Điều dưỡng

Liên hệ: Facebook

Email: Đăng nhập
Anh Nguyễn Xuân Khánh
Chức vụ: Ủy viên - Phụ trách Thể thao - Thông tin
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Nam
Đơn vị công tác: Giáo viên

Liên hệ:Facebook

Email: Đăng nhập