Làm Lễ đầu xuân mới
Chủ trì: Thầy Đức Trí – Chùa Hòa Lạc

Ngài Phó TLS Việt Nam tại Osaka Nguyễn Minh Sơn gửi lời Chúc Tết

Trưởng BTC Bà Bùi Thị Oanh Phát biểu và gửi lời Cám ơn

Trao quà nhà tài trợ – Đại diện: Bà Bùi Thị Oanh (Trưởng BTC)

Tiết mục: Ngày xuân long phụng xum vầy
Nhạc: Quang Huy
Biểu diễn: Toàn đội

Tiết mục: Chúc Tết mọi nhà.
Âm nhạc: Châu Đăng Khoa
Biểu diễn : Thanh Hoa – Bảo Tài – Lê Mai

Tiết mục: Tết xa
Âm nhạc: Tiếng sáo – Đàn guitar
Biểu diễn : Thế Duyệt- Văn Trung

Tiết mục: Xuân đẹp làm sao
Âm nhạc: Thanh Sơn
Biểu diễn : bé Minh Đoan

Tiết mục: Gánh mẹ
Âm nhạc: Quách Been
Biểu diễn : Ann Jee

Trẩy hội xuân (Dân ca quan họ Bắc Ninh)
Âm nhạc: Ngọc Lương
Biểu diễn : Bảo Tài – Thanh Hoa

Trình diễn áo dài
Âm nhạc: Nhạc sôi động
Biểu diễn :các bé lớp học Vui

Nắng có còn xuân
Âm nhạc: Đức Trí
Biểu diễn : Nguyễn Trần Thịnh

Võ thuật
Âm nhạc: Nhạc sôi động
Biểu diễn :Hoàng Thái

Nhảy Nam Quốc Sơn Hà
Âm nhạc: Nhạc nhảy
Biểu diễn : nhóm nhảy Osaka

Tổ Quốc gọi tên mình
Âm nhạc: Đinh Trung Cẩn
Biểu diễn : : Bảo Tài cùng tốp múa

Ngày tết quê em
Âm nhạc: Từ Huy
Biểu diễn : Lộc Thiệu- Trương Hiếu- Bùi Thảo

Xuân về trên bản Mông
Âm nhạc: Tiếng Sáo
Biểu diễn : Thế Duyệt

Climb
Âm nhạc: Nhạc Ngoại
Biểu diễn : Bảo Thy

Múa : Hương sắc vùng cao
Âm nhạc: Nhạc múa
Biểu diễn : nhóm múa Sao Mai

Hát văn Cô đôi thượng ngàn
Âm nhạc: Hát Văn
Biểu diễn : Thanh Hoa cùng tốp múa

Xuân tha hương
Âm nhạc: Lâm Hùng
Biểu diễn : Thơ Trương

Trình Diễn áo dài Việt Nam
Âm nhạc: Nhacj sôi động
Biểu diễn : Tập thể

Như hoa mùa xuân
Âm nhạc: Châu Đăng Khoa
Biểu diễn : Thanh Hoa- Lê Mai

Quê hương Việt Nam
Âm nhạc: CLB Guitar Kobe
Biểu diễn : Nguyễn Thi – Sáng Trần

Vì em so đẹp
Âm nhạc: Đọc Rap
Biểu diễn : Ann Jee

Múa Việt Nam gấm hoa
Âm nhạc: Minh Châu
Biểu diễn : nhóm Sao Mai

Cánh thiệp đầu xuân
Âm nhạc: Minh Kỳ
Biểu diễn : Bùi Thảo- Lộc Hiệu

Đoản xuân ca
Âm nhạc: Thanh Sơn
Biểu diễn : Lê Mai- Thơ Trương

Đến với con người Việt Nam tôi
Âm nhạc: Xuân Nghĩa
Biểu diễn : nhóm Sao Mai

Nhảy Hip hop
Âm nhạc: Nhac sôi động
Biểu diễn : Nhóm Osaka