ĐSQ Việt Nam tại Tokyo – Nhật Bản

– Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

– Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

– Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

– Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

– Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136

– Fax: +8133466-3312

– Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Truy cập Website tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishJapaneseVietnamese