Lãnh ĐSQ Việt Nam tại Osaka – Nhật Bản

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, Japan, 〒590-0952

Tổng đài: +81-72-221-6666

Hotline Bảo hộ công dân (*có thể liên hệ qua Zalo, Viber, Line): +81-90-4769-6789

Liên quan đến các vấn đề lãnh sự, có thể gọi các số sau: +81-72-221-6603;
+81-72-224-6887+81-72-221-6602;
+81-72-221-6607+81-72-221-6608

Fax: +81-72-221-6667

E-mail :

– Thông tin chung:
vnconsulate-info@vnconsulate-osaka.org

– Các vấn đề về lãnh sự:
vnconsular@vnconsulate-osaka.org

– Bảo hộ công dân:
baohocongdan.osaka@gmail.com

Truy cập Website tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishJapaneseVietnamese