Các vấn đề cần lưu ý khi làm việc tại Nhật bản

Vấn đề việc làm tại Nhật Bản là nhu cầu thiết thực cho mọi người. Tuy nhiên, để hiểu rõ được luật cũng như quy định về sự giàng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa bên tuyển dụng (Công ty) và người lao động không phải lúc nào cungx được hiểu rõ, hiểu kỹ. Chính vì lẽ đó mà Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka đã biên soạn các vấn đề chính, thiết yếu để người lao động nước ngoài nắm được khi làm việc tại Nhật. Xin chia sẻ để mọi người cùng nắm được (Xem chi tiết tại đây)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishJapaneseVietnamese